diner dansant

Op 14 juni organiseert Kouros-dansen  haar jaarlijkse seizoenafsluiter met een diner dansant.

Graag UITERLIJK woensdag 12 juni aanmelden, waarbij geldt ´Betalen = Aanmelden`

Kosten bedragen €17,50 voor het Buffet met entree òf €5, entree

Rekeningnummer: NL38INGB0008779873,  t.n.v. LWPM Drijven

Voor meer info en of vragen mail: dansen2@kouroseindhoven.nl

Recent Posts