Algemene LedenVergadering

Zet vast in je agenda: donderdag 12 april, Algemene Leden Vergadering.

 
De ALV wordt gehouden in ´t COC gebouw ´P54´
Prins Hendrikstraat 54
5611 HL Eindhoven
 .
aanvang: 20.00u
 .

AGENDA ALV 2018

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering d.d. 10-04-2017
4. Stand van zaken rondom ledenontwikkeling 2017-2018
5. Rondje sporten
6. Financiële zaken 2017
7. Kascontrolecommissie 2017
8. Toekomst GSC Kouros
9. Bestuursverkiezingen

PAUZE

10. Plannen en begroting 2018
11. Bespreking toekomstplannen GSC Kouros
12. w.v.t.t.k.
13. Afsluiting

 

De bijbehorende stukken  zijn naar alle leden gemaild. Niet ontvangen? meld je dan via nieuwsbrief@kouroseindhoven.nl

 

Recent Posts

Leave a Comment