Op deze pagina staan de stukken voor de ALV van 24 april 2023


Locatie: COC/Pand54 Prins Hendrikstraat 54 te Eindhoven

Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.30u)

Let op: de punten in onderstaande agenda (behalve de notulen) zijn verwerkt in de presentatie

AGENDA ALV 24-04-2022

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en Notulen ALV 2022
 3. Stemming opheffen KOUROS of Benoeming stemcommissie (alleen bij aanmelden van een penningmeester)
 4. Activiteiten 2022
 5. Ledenontwikkeling
 6. Rondje Kouros
 7. Pauze
 8. Financiën
  1. Financien 2022
  2. Financieel verslag 2022
  3. Begroting 2023
  4. Kascontrolecommissie 2022
 9. Nieuwe Kascontrolecommissie voor boekjaar 2023
 10. Uitslag Bestuursverkiezingen (alleen een mogelijke penningmeester)
 11. w.v.t.t.k.
 12. Afsluiting