Op deze pagina staan de stukken voor de ALV van 28 april 2022

Cursief gedrukt is een link naar het relevante document

Locatie: COC/Pand54 Prins Hendrikstraat 54 te Eindhoven

Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.30u)

.

AGENDA ALV 28-04-2022

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Instellen Stemcommissie
 4. Ingekomen stukken
 5. Activiteiten 2021
 6. Ledenontwikkeling
 7. Concept Notulen 31 juli 2021
 8. Rondje sporttaken
 9. Financiën
  1. Financiële zaken 2021 (1)
  2. Financiële zaken 2021 (2)
  3. Begroting 2022
 10. Kascontrolecommissie 2021
 11. Nieuwe Kascontrolecommissie voor boekjaar 2022
 12. Bestuursverkiezingen
  • Aftredend en herkiesbaar: Reint Martens – Voorzitter
  • Aftredend en herkiesbaar: Godelieve vd Laar – Secretaris
  • Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Cesar Chang Chang – Penningmeester
  • Aftredend en herkiesbaar: Ton Ditewig – Algemeen Bestuurslid (Communicatie)
  • Aftredend en niet herkiesbaar Johan Rozenbrand – Conditietraining
   • Bevestiging Sporttakvertegenwoordiger Conditietraining: Jeroen Vermolen

PAUZE

 1. Uitslag bestuursverkiezingen
 2. w.v.t.t.k.
 3. Afsluiting