Vertrouwenscontactpersoon

Een luisterend oor

Bij Kouros mag ieder zijn zoals hij of zij is. We zijn verdraagzaam en we respecteren elkaars grenzen. Mocht je last hebben van ongewenst gedrag van andere leden van de vereniging, doe daar dan iets mee. Bespreek het op de eerste plaats met de perso(nen) die het aangaat. Je kunt ook je sporttakvertegenwoordiger om raad vragen.

Bij ongewenst gedrag kun je bijvoorbeeld denken aan pesten, agressie, seksuele intimidatie of discriminatie. Bij Kouros komt het zelden voor. Als je toch last hebt van het gedrag van anderen in de club, dan kun je terecht bij één van onze vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersonen zijn zelf lid van Kouros.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor. Hij of zij zal jouw verhaal niet naar buiten brengen zonder je toestemming. De vertrouwenscontactpersoon denkt met je mee. Samen met jou bekijkt hij/zij/hen hoe het probleem kan worden aangepakt. Wat kun je zelf doen en wat kan de vereniging doen?

De vertrouwenscontactpersonen bij Kouros zijn:

Jeroen Vermolen .

Privacy

Kouros respecteert de privacy van haar leden en zal dan ook niet zonder toestemming gegevens van leden buiten de vereniging verspreiden of openbaar maken via internet of andere media. Bij het gebruik maken van foto’s zal worden getracht altijd de personen die herkenbaar op een foto staan om toestemming van het gebruik van de foto te maken. Mocht je jezelf toch op een foto terugzien en deze verwijderd willen hebben dan kun je met ons contact opnemen via communicatie@kouroseindhoven.nl