Gay Sportclub Kouros gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens:

 • De ledenadministratie is alleen in het bezit van de meest basale persoonsgegevens (NAW, E-mail en telefoon)
 • De zogenaamde sporttak-vertegenwoordiger bezit alleen uw naam en e-mailadres.
 • Oud-leden kunnen contact opnemen met Kouros indien zij wensen dat al hun
  gegevens verwijderd worden.
 • Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de nieuwsbrief, informatie van de sporttak, een eventuele reünie en automatische
  incasso.
 • Kouros verstrekt geen gegevens aan derden. Uitgezonderd is het voldoen aan een wettelijke verplichting .
 • Kouros neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 • Heeft u vragen, dan kunt u mailen met de ledenadministratie: info@kouroseindhoven.nl