Je wordt lid of donateur door het inschrijfformulier in te vullen. Donateur en lidmaatschap geldt tot wederopzegging, behalve bij Stijldansen kun je per dansseizoen aan-/afmelden.

Kouros is een organisatie die werkt met vrijwilligers. Om het voor de penningmeester zo eenvoudig mogelijk te maken, maken we voor de inning van de contributie of donateursschap gebruik van een automatische incasso. Daarom vragen we je om Kouros te machtigen om de verschuldigde bedragen automatisch van je rekening af te schrijven. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je met ons contact opnemen via ledenadministratie@kouroseindhoven.nl.

Bij een aantal sporten kun je gratis een proefles volgen voordat je besluit lid te worden.

Na het ontvangen van je inschrijfformulier nemen we je gegevens op in onze ledenadministratie. Leden ontvangen regelmatig onze de ‘Kouros Infomail’. Hierin melden we alle activiteiten die we organiseren en allerlei andere zaken die voor onze leden van belang zijn. Alle nieuwe leden krijgen een Kouros T-shirt cadeau. Dit ontvang je van je sporttakvertegenwoordiger.

Het basis lidmaatschap kost slechts 24 euro per jaar. Afhankelijk van je gekozen sporttak kan je totaallidmaatschap een ander bedrag zijn. Informatie hierover staat bij de betreffende sporttak.

Donateursschap

Veel mensen die niet (meer) sporten bij Kouros dragen ons een warm hart toe. Voor 24 euro per jaar ben je ‘Vriend van Kouros’. Je ontvangt dan onze ‘Kouros Infomail’ zodat je op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van onze club. Daarnaast word je uitgenodigd voor onze activiteiten.

Je kunt je als Donateur aanmelden via het inschrijfformulier.